Forældre-hjælpe-gruppen  hjælper til ved vores årlige traditioner – høst festen / julefesten m.m.
Er man fast medlem og hver år deltager aktivt i gruppen, udgår ens forældrearbejdstimer.

Regler og retningslinjer vedr. forældrearbejdstimer

I forbindelse med Vallø Børnehus vedtægter står der i § 14 stk. 3

Ved indskrivning indgår forældrene en kontrakt hvori de forpligter sig for 10 arbejdstimer pr. voksen i familien. Der føres regnskab over timerne, der opgøres 1 gang p.a.
Manglende arbejdstimer faktureres med 200,- pr manglende time. – Arbejdets art, vil følge institutionens aktuelle behov, og planlægges i samarbejde med forældrene.

Det er jeres hjælp der gør at der er flere penge til de børnerettede kontier (legetøj – ture m.v.), fordi der så bruges mindre penge til vedligeholdelse udgifterne (Arbejdsløninger)

Ved indgangspartiet til venstre for udstillingsmontren, står der en forældrearbejdsmappe hvor I skal skrive jeres timeforbrug ind.
Det skal skrives ind under barnets navn….dvs. at har man påtaget f.eks at vaske vinduer, klippe hæk m.v, skriver man selv disse timer ind under sit barns navn (bagerst i mappen).
Dette gælder alt hvad man laver også de opgaver som man løbende påtager sig via FAMLY m.m.

Det er jeres ansvar selv at få brugt timerne!

Arbejdsopgaver står i mappen med arbejdstimer. Der er  årlige 3 forældrearbejdsdage og ad hock opgaver sendes ud på Famly 🙂
Der kan man melde sig på en opgave!