Vallø Børnehus

Regler og retningslinjer vedr. forældrearbejdstimer

I forbindelse med Vallø Børnehus vedtægter står der i § 14 stk. 3

Ved indskrivning indgår forældrene en kontrakt hvori de forpligter sig for 10 arbejdstimer pr. voksen i familien. Der føres regnskab over timerne, der opgøres 1 gang p.a.
Manglende arbejdstimer faktureres med 200,- pr manglende time. - Arbejdets art, vil følge institutionens aktuelle behov, og planlægges i samarbejde med forældrene.

Det er jeres hjælp der gør at der er flere penge til de børnerettede kontier ( legetøj - ture m.v. ), fordi der så bruges mindre penge til vedligeholdelseudgifterne ( Arbejdsløninger )

Ved indgangspartiet(over køleskabet) står der en forældrearbejdsmappe hvor I skal skrive jeres timeforbrug ind.
Det skal skrives ind under barnets navn....dvs. at har man påtaget f.eks at vaske køleskab, skriver man selv disse timer ind under sit barns navn (bagerst i mappen).
Dette gælder alt hvad man laver også de opgaver som man løbende påtager sig via Facebook m.m.

Det er jeres ansvar selv at få brugt timerne!
 

I kan også selv byde ind med opgaver ved at skrive til Støtteforeningen

Vallø Børnehus - Vallørækken 31 - Valløby - 4600 Køge  - Tlf. 5670 9519

Email: kontakt@valloeboernehus.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk