Vallø Børnehus

Børnehuset er normeret til 14 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn på fuld tid.

Da vi løbende tager børn ind og børnene individuelt bliver 3 år og dermed rykker op i børnehaven, kan der i perioder være op til 10 % flere børn i huset.

Der må max være, hvad der svarer til, 63 enheder (børn) i børnehuset. Børn under 3 år gælder for 1,5 enhed.
Når vi ligger på max belægningen er vi omkring 52 - 55 børn ialt i huset.

I Vallø Børnehus er der 6 pædagoger og 4 medhjælper på fuld tid. 

Derudover har vi alt efter om vi køre med fuld belægning fra 17 til 37 timers ekstra personale resourcer som kan tilknyttes huset i den givende periode.

 

Vallø Børnehus - Vallørækken 31 - Valløby - 4600 Køge  - Tlf. 5670 9519

Email: kontakt@valloeboernehus.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk