Pædagogik

Overordnede mål

PædagogikVallø børnehus har en kultur baseret på integration og inklusion, hvor fællesskab, tryghed, nysgerrighed og faglighed er grundstenene. Vi har særligt fokus på eventyr, musik, ude liv og idræt, hvilket kommer til udtryk igennem forskellige funktionsrum og værksteder.

Derudover arbejder vi i Vallø Børnehus ud fra SMTTE modellen.

SMTTE-MODELLEN – er en refleksionsmodel til pædagogisk udvikling og organisationsudvikling. Det er et arbejdsredskab vi i institutionen, bruger til at skabe vores handleplaner og på den måde få skabt vores pædagogiske værksteder, tiltag m.m. Bogstaverne i SMTTE står for: 

  • Sammenhæng
  • Mål
  • Tegn
  • Tiltag
  • Evaluering

PædagogikPædagogikPædagogik

Forebyggelse og selvhjulpenhed

PædagogikVi vil tænke den sproglige del ind som noget naturligt, der er fokus på hver dag. Da vi som institution gerne vil forbygge og har mulighed for at støtte og guide alle børn (også de børn med mulige sproglige vanskeligheder) og da vi har både erfaret men det også er dokumenteret at dialogisk læsning fremmer børnenes sproglige kompetencer. Tænker vi det vil give et godt fundament for vores børn og gøre vi på sigt kan være med til at forbygge nogle eventuelle sproglige vanskeligheder hos børnene.

Dialogisk læsning kan være et enkelt og godt redskab til udvikling af børns:

  • Ordforråd
  • Kommunikative kompetencer
  • Viden om bøger og skriftsprog
  • Læseglæde
  • Selvtillid i forhold til boglige/intellektuelle aktiviteter.

Samtidig har vi i hverdagen fokus på selvhjulpenhed og nedenfor giver vi nogle gode ideer til hvordan i som forældre kan være med til at understøtte jeres barns selvhjulpenhed 🙂