Opskrivning

OpskrivningTakster 2021 Stevns kommune

  • Vuggestueplads: 3.231 kr. + 175 kr. = 3.406,- kr.
  • Børnehaveplads: 1.858 kr. + 175 kr. = 2.033,- kr.

De 175 kr. ekstra om mdr. er en generalforsamlings beslutning, hvor man betaler til ekstra hænder.

Når du har læst om Vallø Børnehus og meget gerne vil besøge os, skal du udfylde vedhæftede indskrivnings blanket og sende den til os. Når vi har modtaget den, bliver du sat på vores venteliste.

Vi bestræber os på hurtigst muligt og gerne indenfor 14 dage, at give en forhåndsmelding på, hvordan det ser ud med en plads på det tidpunkt du har  ønsket.

Når du er blevet tilbudt pladsen, har du en uge til at bekræfte om du stadigvæk er interesseret.

Herefter får du tilsendt den endelige indmeldingsblanket mv.

Husk, at selvom du ønsker plads her i Vallø Børnehus, wink skal du tilmelde dig på pladsanvisningen i den kommune I bor i.

Skriv dit barn op her

Step 1 of 4

Barnets oplysninger