Vallø Børnehus

Med udgangs punkt i vores læreplanstemaer bruger vi hvert år vores skole snart klar skema for at sikre os og hjælpe børnene der hvor de har behov for det.
Skemaet danner grobund for den første forældre konsultation i efteråret, så prøv selv at danne jer et billede af om jeres barn kan de forskellige ting.

Man behøver ikke at kunne det hele....det vigtigste er at man er nysgerrig og har lyst og bidrager til fællesskabet.

At kunne lytte
At kunne modtage en besked
At kunne samarbejde
At kunne løse forskellige udfordringer alene og i fællesskabet.
At kunne håntere og løse diverse krav

Vallø Børnehus - Vallørækken 31 - Valløby - 4600 Køge  - Tlf. 5670 9519

Email: kontakt@valloeboernehus.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk