Vallø Børnehus

Vallø Børnehus er en integreret institution, hvilket betyder at vuggestuebørn og børnehavebørn er på de samme stuer.

Vi er ligeledes en åben-plan institution. Dette betyder, at alle døre står åbne, og at børnene, med mindre de voksne vurderer anderledes, selv kan vælge, hvor de vil være og hvem de vil lege med.
I praksis fungerer åben plan på den måde, at børnene kan bevæge sig rundt i huset, lege de steder, der passer dem bedst, og selv vælge de kammerater og voksne, de har lyst til at være sammen med.
Alt er muligt på tværs af alder, køn, udvikling og interesse.

 

Vallø Børnehus - Vallørækken 31 - Valløby - 4600 Køge  - Tlf. 5670 9519

Email: kontakt@valloeboernehus.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk