Dagligdag

Vallø Børnehus biddrager til børnenes individuelle eventyr

I Vallø Børnehus har vi masser at lave for at holde børnene aktive og sørge for, at de hele tiden lærer nye ting i hverdagen.

Fødselsdag

 • Vi afholder en gang om måneden en fælles fødselsdag, for alle de børn der har haft fødselsdag i måneden 🙂Dagligdag
  Vi hejser flaget på dagen og på deres rigtige fødselsdag!!
  Børnene er med til at vælge hvad de skal dele ud og hvilke sange der skal synges. Børnene får også en fødselsdagsgave af Vallø børnehus 🙂

Værksteder

 • Hver dag er der værksteder i børnehuset – børnene må gå til og fra på trods af alder! 🙂

DagligdagVi spiser

 • Alle børn er inddelt i små spisegrupper – børnene i spisegruppen er enten aldersopdelt eller integrerede, alt efter børnene og børnegruppernes behov. Hver spisegruppe har deres eget køleskab, hvor børnene selv henter deres madpakker, efter de har vasket hænder! Vi har en fast remse vi siger inden vi spiser ‘1-2-3-4-5-6 be om ro værsgo’ 🙂

Vi sover

 • Hvis du har et barn i vuggestue alderen, skal du medbringe en barnevogn, som barnet kan sove til middag i. Barnevognen kommer til at stå i vores barnevognsrum.
  Du skal desuden huske sengetøj og hue, vanter, varm sovedragt eller lignende alt efter årstiden.DagligdagNår barnet vokser ud af sin barnevogn, men stadig har brug for sin middagslur, sover barnets i vores lavu-telt.
  Vores lavu-telt står udenfor på legepladsen og om vinteren er der ild i brandeovnen derinde. Børnene ligger på rendyrskind og sover i lækre soveposer. Man har selv ansvaret for vask af soveposen, i den tid jeres barn sover i den. 🙂

 

Musik og sang

 • Vi elsker at synge og bruge musikken som et samlingspunkt. Vi bruger meget vores udendørs scene til vores traditionsfester (høstfesten), hvor børnene optræder. Ellers holder vi gerne fællessamlinger i den søde juletid, hvor vi har besøg af Rufus (et fjollet rensdyr). Julefesten hvor skolegruppen optræder eller vores fællesfødselsdage.
  Når guitarens musik spreder sig i børnehuset, skaber det en stemning i alle børn og børnene vil gerne være en del af det og følger med.

Bål

 • Vores uderum byder på et lækkert bålsted – der kan vi finde på at lave pandekager, popcorn eller varm kakao.

Urtehaven

 • Som en led i vores årlige tradition – Høstfesten! har vi etableret vores egen urtehave, hvert år såer vi mange forskellige ting i haven og her er børnene med under hele processen.
  Fra jord til bord. Børnene får kendskab til forskellige grønsager og frugter, de får lov at passe haven og se tingene gro, vi bruger grønsagerne til at sylte (marmelade eller rødbeder evt.) og de sælger deres ting til høstfesten.

Fastelavn

 • Fastelavn er mit navn….. i vallø Børnehus holder vi fastelavn og dem der vil klæde sig ud gør det! Os voksne hopper også i et kostume 🙂 Vi slår katten af tønden og spiser lækre fastelavnsboller 🙂

Vi bader

 • Når solen bager dejligt og vi alle får det for varmt i børnehuset, bader vi lidt og leger med vand! Det køler så dejligt 🙂

På tur

 • Vi tilstræber os på at komme på tur fra tid til anden og der bruger vi meget nærmiljøet! Slottet, skoven, byens legeplads og kirken 🙂

Bedsteforældredag

 • Hvert år invitere vi alle bedsteforældrene til en dejlig dag. Det er en dag hvor man sammen med sit barnebarn planter en blomst i børnehuset, spiser kage og hygger på området. Børnene starter dagen med at optræde med nogle sange. 🙂

Sproggruppe

Dagligdag

 • I Vallø Børnehus har vi besluttet at lave et fast sprog værksted 1-2 gange om ugen for de børn der kan have vanskeligheder omkring udtale.
  Vi spiller spil laver rim og remser, finder ordlyde, læser bøger osv. alt sammen for at børnene hurtigere kan få en fornemmelse for lydene, udtalen og forståelsen.

 


Fri for mobberi

Dagligdag

Mary Fonden og Red Barnet står sammen om antimobbeprogrammet Fri for Mobberi, som i dag er udbredt til halvdelen af Danmarks børnehaver og til mere end 40 % af landets indskolinger. Programmet bruges også i vuggestuer og dagplejer.

Fri for Mobberi er udviklet til at forebygge mobning blandt børn i alderen o til 9 år og består af en kuffert med pædagogiske redskaber – for eksempel Bamseven, samtaletavler/plakater og rytmik. Disse redskaber gør det konkret at arbejde med et ellers abstrakt emne som mobning. Og undersøgelser viser, at mange af børnene bliver mere omsorgsfulde over for hinanden, mens hele 98% af lærerne og pædagogerne vil anbefale Fri for Mobberi til andre institutioner.

Vi gennemføre forløbet en til to gange om året i foråret og i efteråret hvis det er muligt 🙂 Alle børnene får en bamseven (en bamse) den bamse skal følge alle forløbene og være et symbol på at alle har en ven!


Forældremiljøundersøgelse

Indimellem tager vi temperatuen i børnehuset – hvor forældrene deltager i en forældremiljøundersøgelse.


Valløby Forsamlingshus

I perioder lejer vi det lokale forsamlingshus – det bruger vi til at kunne udfolde os og styrke børnenes motoriske færdigheder, det sociale samspil, danne relationer og deres personlige kompetencer.

I foråret tager vi gerne den årgang som skal være den nye skolegruppe, dette gør vi for at ryste dem samme og styrke skolegruppens sammenhold.

Resten af året blander vi børnene 🙂