Vallø Børnehus

På denne bogside, vil vi ind imellem lægge forskellige citater og holdninger ind fra forskellige pjecer & bøger vi har.

Vores første pjece er fra børnerådet og komiteteen for sundhedsoplysning.

Den hedder Opdragelse med hjertet - om udvikling og konflikter med små børn.

Et klip fra hverdagen !

En far står ved kassen i supermarkedet. Hans 2 årige gamle datter lægger varerne op. Hun vil selv. Far må ikke hjælpe. Hver gang han prøver at sætte skub i det, hyler dun. Far trækker sig generet tilbage. Køeen vokser og folk begynder at røre uroligt på sig. Alles øjne rettes nu mod optrinnet.

Opdragelse - det giver børn tryghed

En opvæst fuld af tryghed, udfordringer og omsorg - det er den bedste gave, man som forældre kan give sit barn.

En del af en god barndom er en god opdragelse. Opdagelse er kærlig omsorg,der er med til at sikre, at barnet føler sig elsket og værdsat - og rustet til mødet med omverdenen.

Men ind imellem kan det godt føles som lidt af en udfordring at skulle opdrage og sætte rammer på en anerkendende måde. Langt de fleste forældre oplever af og til, at de føler sig utilstrækkelige i rollen som rummelige og lyttende opdrager.

Lisbeth Zornig Sanders - Formand for børnerådet.

Hvordan har I det med børneopdragelse ?

Det kommer sikkert an på mange ting. Hvad har I selv oplevet som børn?

Der er opdragelse, som udvikler barnet, bringer det videre og støtter det.

Der er opdragelse, som nedgør og undertrykker barnet.

De fleste nikker genkendende både til opdragelsen, der har udviklet og til opdragelse der har undertrykt.

Spørgsmål er : Hvad vil I give videre til jeres barn.

Det er opdragelse

 • At hjælpe barnets med at finde sin plads i familien og i samfundet.
   
 • At give barnets leveregler for, hvordan man har det sammen med andre mennesker.
   
 • At lære barnet, hvad der er rigtig og forkert, hvad der er  farligt, hvad der er forbudt.

Opdragelse er også en måde at vise kærlighed og omsorg på, ved:

 • At være sammen med barnet så det mærker at det er elsket og værdsat.
 • At forsøge at forstå hvem barnet er, og prøve at se dagen fra barnets side.
 • At accepterer barnets føleleser, også vrede og frustrationer,
 • At trøste og alligevel stå fast på hvad man selv tror er bedst for barnet

Et spædbarn kan ikke opdrages

Et spædbarn kan ikke forkæles - nok! Spædbørn har brug
for ømhed, opmærksomhed, trøst, kærlighed, mad og en tør ble. Spædbørn kan ikke udsættes deres behov.
Spædbørn er ikke beregneende, og de løber heller ikke om hjørner med deres forældre. Det kan de ikke finde ud af.

 

I opdragelsen, der udvikler og støtter barnet, viser I, at I sætter pris på det og glæder jer over det. Jeres optimistiske forventninger, påskønnelse og opmuntring giver det mod på livet. Det motiverer barnets til at forsætte den vej, og En positiv spiral er sat i gang

Børn er forskellige

Opdragelsen skal tilpasses barnets væsen og modenhed. Der er robuste børn og forsigtige børn. Der er sarte børn og sindige børn. Nogle børn har svært ved at klare for mange indtryk ad gangen og har brug for at blive forberedt på, hvad der skal ske. Andre børn klarer bedre, hvad livet byder på af tilfældigeheder. De fleste børn har brug for tydelige rammer og en vis regelmæssighed i hverdagen. Hvilken personlighed netop jeres barn har, finder I ude af lidt efter lidt, når I mærker barnets reaktion i forskellige situationer.

Og forældre er forskellige

Der er hissige forældre og tålmodige forældre. Der er bekymrede forældre og forældre, som er fulde af optimisme. Nogle forældre klarer de fleste episoder med ophøjet ro. Andre forældre bliver hurtig urolige og usikre på, hvad de skal stille op. Alle forældre har på godt og ondt en bagage med fra deres barndom, som påvirker den måde, de er sammen med deres børn på. Og de flerste oplever sikkert, at uden at ville det komme til at bruge opdragelsesmetoder, som de ikke havde drømt om gentage over for deres egne børn:  "Jeg vil ikke true med, at han bliver smidt i seng"..." jeg vil i hvet fald ikke slå". Når følelserne kommer i kog, eller hvis afmagt og træthed har sat ind, kan det være svært ikke at gentage sine forældres dumheder.

Der må godt være forskel på far og mor

En far og en mor ser ikke nødvendigvis ens på opdragelse. Det behøver de heller ikke helt ned i detaljen. For barnet må godt mærke, at der er forskel. Men i store træk er det en fordel at være enig. Og det er i hvert fald en dårlig ide at diskutere opdragelse hen over hovedet på barnet.

Vallø Børnehus - Vallørækken 31 - Valløby - 4600 Køge  - Tlf. 5670 9519

Email: kontakt@valloeboernehus.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk