Bestyrelsen i Vallø Børnehus består af 6 forældre, hvoraf den ene er suppleant, 1 repræsentant fra støtteforeningen, en fra ledelsen og 1 medarbejderrepræsentant.

Der afholdes bestyrelsesmøder ca.1 aften hver anden måned. På disse møder deltager ledelsen af børnehuset, samt en repræsentant fra personalet.

Løbende vil referater fra bestyrelsesmøderne bliver uploaded herinde 🙂

På møderne er ”dagligdagen i børnehuset” altid på dagsordenen. Vi evaluerer hverdagen, snakker om nye tiltag og forbedringer. Desuden kigger bestyrelsen på børnehusets økonomi, bl.a. for at sikre os, at vi holder os inden for det budget, der er lavet i starten af året.

Forældrebestyrelsen har i samarbejde med lederen, ansvar for Børnehusets pædagogik og drift. Dette kunne fx være kostpolitik, det pædagogiske arbejde, samarbejdet mellem forældre og personale, børnenormering og åbningstider mm.

Dvs. at man som forældre i Vallø Børnehus, har mulighed for at sætte et stort præg på sit barns dagligdag.

Alle forældre er velkomne til at stille op til valg på den årlige generalforsamling i februar.

Ligeledes tager bestyrelsen gerne i mod ønsker eller spørgsmål fra alle forældre.

Bestyrelsen beretter

Bestyrelsen bruger BoardR til at dokumentere alle referater fra bestyrelsesmøderne og du kan kontakte bestyrelsen direkte, ved at udfylde kontaktformularen på hjemmesiden.

Adressen til BoardR er: